Kategorier
ombildning

Ekonomisk förvaltning för BRF är viktigt

Varje bostadsrättsförening behöver en ekonomisk förvaltning, som exempelvis Interesta. Det är en professionell aktör som har till uppgift att hantera bostadsrättsföreningens ekonomi och stötta styrelsen i samtliga ekonomiska, juridiska och tekniska frågor som kan dyka upp.

I vissa fall väljer bostadsrättsföreningens styrelse att själva hantera föreningens ekonomiska angelägenheter, men det är i många fall komplext och betungande. Det får inte heller bli fel eftersom styrelsen är ansvarig för att ombesörja medlemmarnas ekonomiska intressen. Medlemmarna litar på att styrelsen gör det som är bäst för bostadsrättsföreningen.

En ekonomisk förvaltning är också en trygghet och i många fall en kvalitetssäkring för att bostadsrättsföreningen har koll på sin ekonomi. Dessutom får styrelsen god stöttning i hur man ska resonera kring exempelvis underhållsplan och investeringar, avgiftshöjningar och upphandlingar.

En rekommendation är alltså att säkerställa att bostadsrättsföreningen kommer att ha en ekonomisk förvaltning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *