Kategorier
ombildning

Insatsgarantiförsäkring

Om en bostadsrättsförening önskar erbjuda lägenheter med bostadsrätt innan den slutliga anskaffningskostnaden har fastställts i en officiell ekonomisk plan eller på en föreningsstämma, måste föreningen ansöka om tillstånd från Bolagsverket för att genomföra upplåtelsen. För att Bolagsverket ska kunna godkänna ansökan krävs det att en säkerhet finns på plats för att garantera återbetalning av de insatser och eventuella upplåtelseavgifter som betalats av bostadsrättshavarna.

En insatsgarantiförsäkring är utformad för att täcka beloppet av insatserna och eventuella upplåtelseavgifter, i händelse av att bostadsrättsföreningen blir skyldig att återbetala enligt bostadsrättslagen men inte kan återbetala de insatser och eventuella upplåtelseavgifter som köparen har betalat.

En insatsgaranti fungerar som en kompensation för bostadsrättshavare i händelse av att de har rätt att få tillbaka sina insatser och eventuella upplåtelseavgifter, men bostadsrättsföreningen inte kan fullfölja återbetalningen. Garantin säkerställer att bostadsrättshavarna inte hamnar i en ekonomiskt osäker situation om föreningen inte kan återbetala de belopp som de är berättigade till. Med hjälp av insatsgarantin kan bostadsrättshavarna få tillbaka sina insatser och eventuella upplåtelseavgifter, vilket ger dem en extra trygghet och skydd vid eventuella ekonomiska svårigheter inom bostadsrättsföreningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *