Kategorier
ombildning

Vad är en ekonomisk plan?

En ekonomisk plan är en ekonomisk, juridisk och teknisk beskrivning av en bostadsrättsförenings verksamhet under, i regel, år 1-11. Alla bostadsrättsföreningar måste ha en registrerad ekonomisk plan för att kunna upplåta bostadsrätter.

Vad innehåller en ekonomisk plan?

En ekonomisk plan innehåller en fullständig redogörelse för bostadsrättsföreningens verksamhet utifrån ekonomi, juridik och teknik.

Minimikrav enligt bostadsrättsförordningen för en ekonomisk plan:

 1. Bostadsrättsföreningens firma och organisationsnummer.
 2. Beskrivning av fastigheten.
 3. Tidpunkt för upplåtelse och inflyttning.
 4. Kostnad för föreningens fastighet.
 5. Kostnader för nödvändigt underhåll och nödvändig tillbyggnad, ombyggnad eller andra nödvändiga ändringsarbeten.
 6. Kostnader för andra åtgärder som har betydelse för föreningens verksamhet.
 7. Uppgifter om finansieringen av kostnader enligt 4–6 (finansieringsplan).
 8. Föreningens löpande kostnader och intäkter.
 9. Driftskostnader som bostadsrättshavarna ska svara för och som inte ingår i årsavgiften.
 10. Ekonomisk Prognos
 11. Känslighetsanalys

I samband med en ombildning så måste även en teknisk beskrivning finnas tillhanda som bilaga till den ekonomiska planen.

Vad är den ekonomiska planen till för?

Syftet med den ekonomiska planen är att vara ett bedömningsunderlag för framtida bostadsrättshavare för att bedöma föreningens ekonomi. Vid ombildningar är det också beslutsunderlaget som man röstar om i samband med en köpstämma.

Den ekonomiska planen skall också, innan den kan registreras, granskas av två stycken, av Boverket utsedda, intygsgivare som bedömer planens hållbarhet och riktighet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *