Kategorier
ombildning

Förköpsrätt vid ombildning – så fungerar det

Lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt fastslår att hyresgäster i en fastighet kan anmäla sitt intresse av att förvärva sin fastighet genom en bostadsrättsförening och därmed få ett s.k. hembud (”förköpsrätt”) vid en eventuell försäljning. Men hur fungerar det egentligen?

För att kunna skicka in intresseanmälan om fastighetsförvärv så måste hyresgästerna har bildat en bostadsrättsförening samt att minst två tredjedelar av hyresgästerna uttryckt sitt intresse av ett förvärv. Då kan man skicka in en blankett till Lantmäteriet som registrerar anmälan och därmed ha bostadsrättsföreningen hembud på fastigheten vid en eventuell försäljning.

Ett hembud innebär således att fastighetsägaren måste erbjuda bostadsrättsföreningen att köpa fastigheten till samma villkor som han skulle erbjudit en annan part fastigheten. Bostadsrättsföreningen kan då välja att anta hembudet eller neka det. Nekar bostadsrättsföreningen hembudet så är fastighetsägare fri att sälja till vem som helst.

Men. Om fastigheten skulle ägas av ett aktiebolag så kan fastighetsägaren kringgå hembudet genom att sälja aktierna i aktiebolaget till vem som helst, utan att erbjuda bostadsrättsföreningen att köpa fastigheten. Detta eftersom fastigheten i sig inte byter ägare, utan ägs fortfarande av samma aktiebolag, som i sin tur byter ägare.

Det finns således kryphål som gör det möjligt för fastighetsägare att kringgå ett hembud, men i dom allra flesta fall så är det en attraktiv affär att erbjuda bostadsrättsföreningen att köpa fastigheten i första skedet. Oavsett.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *